Zdecyduj się na kurs i podwyższ własne kompetencje w oczach pracodawców

Dzisiejszy, niezwykle surowy dla młodych ludzi, rynek pracy, nie pozostawia złudzeń, iż największe szanse na interesującą i dobrze płatną pracę, mają osoby błyskotliwe, dysponujące wieloma użytecznymi kompetencjami oraz z chęcią rozszerzające swoje kwalifikacje poprzez udział w różnorakich szkoleniach.

Nie zastanawia wobec tego fakt, że coraz więcej korporacji natychmiast przeznacza swoje pieniądze w kursy dla zatrudnionych.

szkolenia

Autor: Silicon Beach Training
Źródło: http://www.flickr.com

Być może trzeba jednak pomyśleć o rozwoju prędzej i, dzięki dokumentowi ze szkoleń takich jak cobit5 czy prince2, tym bardziej zachęcić pracodawcę do przyjęcia cię.

(Cobit5 rejestruje bieżące wskazówki stowarzyszenia ISACA w obrębie nadzoru i zarządzania IT. Takie szkolenie pozwoli ci pozyskanie odpowiedzi na zapytanie, w jaki sposób pozyskać cele strategiczne i zyski dla korporacji za pomocą wydajnego i nowoczesnego użycia technologii informacyjnych. Korzyścią dla zakładu stanie się z kolei uzyskanie pracownika, który, dzięki funkcjonalnej umiejętności wykorzystania Cobit5, utrzyma dobrą jakość informacji wzakładzie. Zaś (szkolenie prince2 ułatwi ci zaznajomienie się z metodyką efektywnego zarządzania projektami w sterowalnym otoczeniu. Kurs prince2 bazuje na całościowym zaznajomieniu się z nazewnictwem, poznaniuzasad administrowania projektu zgodnie zmetodą prince2, uzyskaniu możliwości szacowania, jakie korzyści osiągnie przedsiębiorstwo prowadząc projekt zgodny z prince2 – (dodatkowe czytanie), a także zyskaniu informacji na temat schematu podejmowania decyzji w projekcie. Dla zakładu bardzo pożyteczny byłby fakt zatrudnienia człowieka, który potrafiłby dostosować odpowiednie elementy metodyi prince2 do wybranych sytuacji w projekcie.

Wyżej przytoczone kursy przy ówczesnych realiach na rynku pracy stanowią szansę uzyskania ambitnej, interesującej i dobrze płatnej posady. Obok znajomości języków obcych zaświadczenia te niewątpliwie przemawiają na twoją korzyść podczas procesu rekrutacji. Dlaczego więc nie dopomóc losowii nie wybrać się na któryś z nich? Pamiętaj, to inwestycja na przyszłość, która będzie owocować.