Rodzaj działalności szkoły żydowskiej, dialogu kultur

Podstawową ideą przyświecającą funkcjonowaniu szkoły żydowskiej jest propagowanie pośród uczniów tolerancji i szacunku względem innych kultur i innych wyznań. Działalność taka jest niezwykle istotna i bardzo potrzebna, w szczególności w naszym społeczeństwie, gdzie nastroje nacjonalistyczne rosną wśród młodych i zwykle niewykształconych ludzi, którymi łatwo jest manipulować i zakorzeniać w nich tego typu idee.

Funkcjonowanie tego typu szkół zwykle poparte jest zapleczem szerszym, na przykład działalnością całej fundacji na rzecz równości kulturowej. Szkoła (szkoła niepubliczna w Warszawie https://wilanow.varsovia.edu.pl/) żydowska jest placówką, która poza krzewieniem tolerancji, dba również o rozwój personalny dzieci, organizując zajęcia dodatkowe, często związane ze sztuką lub religią. Mimo, że w szkole żydowskiej realizowany jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej, to zwykle jest on poszerzony właśnie o dodatkowe zajęcia.

dziecko w szkole

Autor: Luis Vidal
Źródło: http://www.flickr.com

Ponadto zwykle program nauczania jest realizowany na podstawie oryginalnych metod, które opracowują poszczególni nauczyciele. Szkoła żydowska uczy szacunku dla symboli religijnych. Stara się wychowywać dzieci w duchu równości. Za najlepszą drogę do sukcesu i wolności uważa współpracę między ludźmi i od początku stara się dzieciom stworzyć możliwość takiej współpracy. Niezwykle ważne jest, aby wszyscy, którzy chodzą do takiej szkoły uczyły się historii żydowskiej oraz poznawały żydowską kulturę. Jest duża ilość propagujących i żydowską kulturę organizacji, które dbają o edukację o otwierają tego typu placówki. Poza podstawowymi zajęciami szkolnymi dzieci mają dostęp do dodatkowych zajęć pozaszkolnych, które umożliwiają im rozwijanie swoich zainteresowań. Źródło:

Ponadto dzieci mają możliwość uczenia się języka hebrajskiego. Lekcje odbywają się najczęściej w kilkuosobowych klasach, co daje z kolei możliwość sprawniej i skuteczniej przyswajać wiedzę. W ofercie edukacyjnej szkoły żydowskiej możemy znaleźć też zajęcia z filozofii, często w wersji dla najmłodszych, dzięki czemu uczy się dzieci krytycznego myślenia. Dodatkowym atutem chodzenia do takiej szkoły jest niewielka ilość uczniów oraz stała opieka psychologa i pedagoga, która często ma charakter regularnych spotkań z każdym dzieckiem raz w miesiącu lub częściej.