Ciężkie doznania rodzinne

Mąż i żona mają równowartościowe prawa i zobowiązania w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i lojalności, również do wspólnego działania dla dobra rodziny, jaką poprzez swój związek założyli. Istnieją niestety wypadki gdy między współmałżonkami zapadł pełny i stały rozpad pożycia. W takim przypadku każdy z współmałżonków może domagać się, ażeby sąd anulował małżeństwo przez rozwód.

rozwód

Autor: Billie Ward
Źródło: http://www.flickr.com
Prawo rodzinne stanowi, że mimo zupełnego i stałego rozkładu pożycia rozwód nie jest akceptowalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich latorośli małżonków, bądź jeśli z innych okoliczności ogłoszenie rozwodu byłoby sprzeczne z normami współżycia społecznego.

Powiązane artykuły: adwokat Warszawa Wola Magdalena Grześkowiak

Rozwód nie jest także dozwolony, jeżeli żąda go partner wyłącznie ponoszący winę rozpadu pożycia, chyba że drugi małżonek wyraża zgodę na rozwód, bądź że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Adwokat w sprawie o rozwód nie sprowadza się wyłącznie do tworzenia pism procesowych. Jest on informatorem po procesach sądowych, składa wnioski dowodowe w zastępstwie strony, a w sprawach o rozwód zazwyczaj minimalizuje złe emocje, jakie pojawiają się na sali sądowej i umożliwia niekrępujące stron pertraktacje w zakresie warunków rozwodu, pieczy nad potomkiem, alimentów.

adwokat

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com
Rozwód z adwokatem gwarantuje wrażenie bezpieczeństwa i sprawia, że ekscytacje na sali sądowej nie przeważą nad rozsądkiem, oraz że żadna komplikacja działania nie umknie uwadze strony. Rozwody to ciężkie odczucia nie tylko dla dorosłych, ale przede wszystkim dla najmłodszych. W związku z tym pomimo całkowitego i trwałego rozkładu pożycia sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków. Rozwód nie może powodować pogorszenia się warunków materialnych, w jakich wychowywane są dzieci, ani wywoływać niepożądanych zmian w psychice dzieci.

Więcej na ten temat: Magdalena Grześkowiak – adwokat alimenty Warszawa

Sąd nie udzieli też rozwodu jeżeli byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, np. w przypadku, kiedy jeden z współmałżonków jest ciężko chory i nie ma kto się nim zaopiekować.